Bijwonen erediensten vanaf 27 februari

Wijk en Aalburg, 22 februari 2022

Betreft: Erediensten vanaf 27 februari

Geacht gemeentelid,       

Op 15 februari heeft er een persconferentie plaatsgevonden rondom het coronavirus vanuit de overheid. Vanaf 25 februari vervalt de anderhalve meter en kunnen we in principe weer met z’n allen in het kerkgebouw. Wat we echter merken om ons heen is dat sommige gemeenteleden geen moeite hebben om weer dichter op elkaar te zitten, maar er ook een groep gemeenteleden is die toch wat huiverig is om op zeer korte afstand van anderen te zijn en graag nog wat fysieke afstand wil behouden. Omdat we graag iedereen weer zonder beperkingen twee keer fysiek toegang willen geven tot de Erediensten zullen wij voor een groot gedeelte van de kerk de banken die nu nog gesloten zijn vrijgeven. Voor het achterste gedeelte van het schip van de kerk alsmede de zijbanken, kerkzaal en galerij zullen wij nog de huidige indeling behouden.

Voor diegene die er geen moeite mee heeft om beperkte afstand te houden vragen wij plaats te nemen in het voorste gedeelte van het schip in de banken die niet meer voorzien zijn van bordjes. Voor diegene die nog wel graag afstand bewaart willen we vragen plaats te nemen in de hiervoor gereserveerde banken met de groene bordjes. Vanaf komende zondag is er dus geenalfabet indeling meer van toepassing en is iedereen vrij om weer twee keer per zondag fysiek de diensten bij te wonen.

Wij zijn dankbaar dat we als gemeente weer de mogelijkheid hebben om als voltallige gemeente bij elkaar te komen. Laat ons nu de mogelijkheden er weer zijn, daar waar het mogelijk is, weer naar gewoonte naar het huis van gebed komen om gezamenlijk de Eredienst te houden. We zien uit naar ieders aanwezigheid komende zondag.

Met broederlijke groet,

Namens de kerkenraad van de

Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden)

N. Swart                                 

Scriba