Blog fam. Duits – Albanië (augustus 2019)

Direct naar de nieuwsbrief (blog)

Website GZB en blog fam. Duits

Wij zijn Robert, Danja, Jonathan (10), Manuel (8) en Jeftha (5) Duits.
Op 25 juni 2017 zijn wij als gezin uitgezonden naar Albanië. We wonen bij de hoofdstad Tirana. Deze verhuizing is ook voor onze kinderen een grote verandering. Jonathan en Manuel gaan naar een christelijke internationale school (GDQ).

We woonden sinds 2009 in Voorthuizen en zijn we verbonden aan de Hervormde Gemeente Voorthuizen.  We zijn dankbaar voor het vele meeleven en de grote betrokkenheid van de kerkenraad en de breedte van de gemeente.

Robert is sinds 2005 werkzaam als fysiotherapeut, daarbij heeft hij als specialisaties manuele therapie en handtherapie.
Danja is sinds 2007 arts en heeft de laatste jaren gewerkt als arts-trombosedienst. 

In Albanië werken namens de GZB voor de ABC Health Foundation.  De ABC Health Foundation is een christelijke organisatie die al sinds 1994 in Albanië werkzaam is in de gezondheidszorg. De ABC Health Foundation draagt al sinds die tijd bij aan de verbetering van de Albanese gezondheidszorg. Onder andere in samenwerking met lokale kerken geeft de ABC Health Foundation het Evangelie heel concreet handen en voeten.
Wij werken hieraan mee door ons vooral te richten op het overdragen van onze (para)medische kennis, ervaring en praktijkleren.

Ook binnen de lokale kerk in de wijk Kombinat geven we invulling aan onze roeping om het Evangelie in woord en daad te delen in jeugdwerk en missionaire activiteiten.

Bron: https://www.gzb.nl/zendingswerkers/robert-en-danja-duits/over-ons?user_id=1025159