Blog fam. Duits – Albanië (juni 2019)

Direct naar de nieuwsbrief (blog)

Website GZB en blog fam. Duits

Wij zijn Robert, Danja, Jonathan (8), Manuel (7) en Jeftha (4) Duits.

Op 25 juni 2017 zijn wij als gezin uitgezonden naar Albanië. We wonen bij de hoofdstad Tirana. Deze verhuizing is ook voor onze kinderen een grote verandering. Jonathan en Manuel gaan naar een christelijke internationale school (GDQ).

We woonden sinds 2009 in Voorthuizen en zijn we verbonden aan de Hervormde Gemeente Voorthuizen.  We zijn dankbaar voor het vele meeleven en de grote betrokkenheid van de kerkenraad en de breedte van de gemeente.

Robert is sinds 2005 werkzaam als fysiotherapeut, daarbij heeft hij als specialisaties manuele therapie en handtherapie.
Danja is sinds 2007 arts en heeft de laatste jaren gewerkt als arts-trombosedienst. 

In Albanië werken we voor een partnerorganisatie van de GZB: Swiss Foundation for Innovation (SFI). De SFI is een christelijke ontwikkelingsorganisatie met onder andere medische en sociale projecten. Op deze manier krijgt het geloof heel concreet handen en voeten. Wij richten ons vooral op het overdragen van kennis, ervaring en praktijkleren.
Ook binnen de lokale kerk geven we invulling aan onze roeping om het Evangelie in woord en daad te delen in jeugdwerk en missionaire activiteiten.

Wellicht heeft u ons gezien in het televisieprogramma Geloof en een Hoop Liefde op 18 januari 2017. 

Bron: https://www.gzb.nl/zendingswerkers/robert-en-danja-duits/over-ons?user_id=1025159