Collecte zondag 12 feb – noodhulp Syrië en Turkije

Collecte 12 februari 2023 | Aardbeving in Syrië. Geef voor noodhulp!

Onvoorstelbaar leed! Zware aardbevingen in Syrië en Turkije eisen duizenden levens. Tienduizenden mensen zijn gewond, de ravage is enorm. Het Christelijk Noodhulpcluster is al jaren in Syrië aanwezig en biedt noodhulp aan de slachtoffers. Bidt én helpt u mee?

De impact van de aardbeving is groot, juist in Syrië. Door oorlogen is het land al jarenlang in crisis. Miljoenen Syriërs zijn ontheemd. Door de aardbevingen is de crisis nog veel groter geworden. ZOA-landendirecteur Marjanne van Vliet in Syrië vertelt: “De mensen hier hadden al heel hard hulp nodig. De huidige aardbevingen geven een extra, dramatische dimensie aan de situatie. En het is ook nog eens bitterkoud!”

De omvang van de ramp is enorm. “Het is veel erger dan we eerst dachten”, zegt Najla Chahda, Dorcas-landendirecteur in Syrië. “Mensen blijven buiten op de straat, in de kou. Ze zijn bang voor nieuwe aardbevingen, ze durven niet bij opvanglocaties naar binnen te gaan. In Aleppo wonen ook veel ouderen, die niet zelf weg kunnen komen uit hun huizen. Hulp is zeer dringend nodig!”

Het Christelijk Noodhulpcluster is in Syrië al vele jaren ter plaatse en verleent nu noodhulp aan hen die getroffen zijn door de aardbevingen: onderdak, voedsel, water, winterhulp. Dat doen we zelf, samen met kerken en met partnerorganisaties. En met u! Helpt u mee?

Op zondag 12 februari is de diaconale collecte bestemd voor het Christelijk Noodhulpcluster. U kunt een bedrag overmaken op het gebruikelijke rekeningnummer van de kerk of rechtstreeks op de bankrekening van de diaconie: NL15 RABO 0373 3013 75 ten name van Diaconie Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden).