Dankdag actie Voedselbank Altena

 Op woensdag 2 november is het dankdag. Ook dit jaar willen we als diaconie een inzameling van levensmiddelen organiseren voor de voedselbank. Deze levensmiddelen zullen overhandigd worden aan Voedselbank Altena. Ook op deze manier kunnen we als gemeente laten zien wat diaconaat is. Juist ook voor de kinderen in de gemeente is het een zichtbare en tastbare manier om onze dank aan God tot uiting te brengen door onze gaven te geven. Alles wat we uit Zijn hand ontvangen is genade en daar mogen we dankbaar voor zijn. De levensmiddelen kunnen in de kerk onder de toren op de tafel worden neergezet. Er is een lijst met gewenste levensmiddelen op de website van Hervormd Wijk geplaatst. U kunt ook een gift overmaken op IBAN NL15 RABO 0373 3013 75, ten name van Diaconie Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden) met de vermelding ‘Actie voedselbank’.