Archives:

Gebedskring

 

“Als je problemen te klein zijn om voor te bidden, dan zijn ze ook te klein om je er zorgen over te maken” (Corrie ten Boom). Ieder die zich wel eens zorgen maakt is welkom op de gebedskring van dinsdag 28 maart om 20.00 uur op Jasmijnstraat 36.

Kees, Henk

Zingen na de dienst

 

 

Zondagavond, na de avonddienst, is het weer zingen in Rehoboth. Hartelijk welkom allemaal!

 

Gebedskring

 

 

Al lang van plan om een keer de gebedskring te bezoeken maar u wilt niet hardop bidden? Jij/U bent ook welkom op de gebedskring om in stilte mee te bidden, God hoort elk gebed! De eerstvolgende kring is gepland op dinsdag 28 februari om 20.00 uur op Ossenwaard 1. Of iedere zondagmorgen om 7.00 uur in de kerk.

 

 

Bezinningsuur Heilig Avondmaal

 

Met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 5 maart is er woensdag 1 maart een bezinningsmoment in Rehoboth, aanvang 20.00 uur. Hartelijk welkom. Voorafgaand is er censura morum om 19.30 uur.

 

Verkiezingsbijeenkomst ambtsdragers

Beste Gemeentelid,

Zie onderstaand nog bericht rondom verkiezingen van komende donderdag:

In de kerkenraadsvergadering van 19 januari jl. heeft de kerkenraad de volgende verkiezingslijst samengesteld voor de twee vacatures van ouderling:

A.D. van Dongen (Violierstraat 5),

J.H. Evertse (Grote Kerkstraat 43),

G.E. Lammers (Vroonhoeve 25),

J.P.J. van Oerle (Polstraat 28a),

J.M. Olieman (Zwaansheuvel 2),

M.G. Rosenbrand (Markt 23),

G.L. Timmermans (Veldstraat 3),

C. Vos (Veldstraat 12).

 

De verkiezingsbijeenkomst zal gehouden worden op donderdag 26 januari om 20.00 uur in Rehoboth.

Voor deze bijeenkomst worden alle belijdende leden van de gemeente van harte uitgenodigd. De kerkenraad beveelt de verkiezingen in uw voorbede aan.

 

Gebedskring

 

 

Christus heeft een gebedsbelofte gegeven: “Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.” Leef met die belofte! De gebedskring komt bij elkaar op dinsdag 31 januari om 20.00 uur op Jasmijnstraat 36.

Kees, Henk

Gebedskring (dinsdag)

 

 

Stel je voor dat je een maand helemaal niet meer mocht bidden. Zou je dat missen?

Daniel had daar een duidelijke visie op: geen dag. Sta jij ook zo in je geloofs-leven?

Samen bidden kan weer op de gebedskring van dinsdag 25 oktober om 20.00 uur, deze keer welkom  op Jasmijnstraat 36.

Kees, Henk

 

Gemeenteavond

 

 

Donderdag 6 oktober vanaf 20.00 uur zal de jaarlijkse gemeenteavond gehouden worden in Rehoboth. Vóór de pauze zullen we een update geven vanuit de kerkenraad, kerkrentmeesters en diaconie. Na de pauze willen we de avond afsluiten met een gezamenlijke quiz over allerlei feitjes. Een ieder van harte welkom.