Archives:

Gebedskring (dinsdag)

 

 

Stel je voor dat je een maand helemaal niet meer mocht bidden. Zou je dat missen?

Daniel had daar een duidelijke visie op: geen dag. Sta jij ook zo in je geloofs-leven?

Samen bidden kan weer op de gebedskring van dinsdag 25 oktober om 20.00 uur, deze keer welkom  op Jasmijnstraat 36.

Kees, Henk

 

Gemeenteavond

 

 

Donderdag 6 oktober vanaf 20.00 uur zal de jaarlijkse gemeenteavond gehouden worden in Rehoboth. Vóór de pauze zullen we een update geven vanuit de kerkenraad, kerkrentmeesters en diaconie. Na de pauze willen we de avond afsluiten met een gezamenlijke quiz over allerlei feitjes. Een ieder van harte welkom.

Nacht van gebed 17-18 juni

 

 

‘Willen jullie voor ons bidden?, dat is een vraag die onze broeders en zusters aan ons stellen. De vraag om gebed is groter dan de vraag om materiële hulp.
Gebed is voor onze broeders en zusters een uiting van verbondenheid. Ze zijn blij als ze horen dat medechristenen naast hen staan, meelijden en meestrijden. In andere woorden: in gebed ontmoeten de leden van het Lichaam van Christus elkaar. Bidden voor hen doen we natuurlijk ook dagelijks persoonlijk thuis, maar ééns per jaar willen we dit gezamenlijk doen gedurende de ‘Nacht van gebed’ in de nacht van vrijdag op zaterdag 17-18 juni. Tijdens deze nacht maken we kennis met hen die met vervolging te maken hebben door middel van persoonlijke verhalen in korte video’s. Ook krijgen we een inkijkje in landen zoals o.a. Afghanistan, Colombia, Afrika en het Midden Oosten, hoe het daar is en wat de gevolgen zijn om getuige van de Heere Jezus te zijn. Om 21.00 uur start het eerste gebedsblok met een Bijbelgedeelte en korte inleiding over het land en de situatie van de christenen voor wie we willen bidden en sluiten het gebedsblok af met het zingen van een psalm of lied.

Hier kunt u het door “Open Doors” aangereikte gebedsboekje downloaden en een kort filmpje bekijken om alvast voor te bereiden. Iedereen is vrij
om op zijn/haar manier te bidden. Stil meebidden mag natuurlijk ook. U bent welkom om één of meerdere van deze uren mee te komen bidden. Elk heel uur start een nieuw gebedsblok.

Bidt u met ons mee? We zien u graag! In de nacht van 17-18 juni vanaf 21.00 uur tot 06.00 uur in onze kerk.

Gebedskring

Noteer in je agenda: Elke laatste dinsdag van de maand om 20.00 uur en elke zondagmorgen om 7.00 uur gebedskring, normaal gesproken in de kerk. De eerstvolgende dinsdagavond-gebedskring is gepland op 31 mei.

Bidden is als ademen, zonder adem is er geen leven meer mogelijk…

Kees, Henk

 

Paastocht (en stroopwafelverkoop voor Oekraïne)

 

Paastocht “Reis je mee naar Pasen?”

Op Stille Zaterdag 16 april wordt er vanuit onze gemeente een Paastocht georganiseerd. Het thema van de tocht is: “Reis je mee naar Pasen?”

Het plein voor Rehoboth vormt het startpunt van de route. Vanaf 10.00 tot 15.00 uur kan iedereen hier een reisgids en stempelkaart ophalen. Op de route staan in diverse tuinen 16 grote pin’s met daarop een afbeelding die past bij een stukje uit het lijdens- en paasevangelie. Bij deze pin’s liggen ook diverse puzzelopdrachten of een QR-code waarmee deelnemers een luisterfragment kunnen horen. Het is daarbij handig om een smartphone met internet bij de hand te hebben. Voor degenen die dat niet hebben staat er in de reisgids een link naar de website waar deze luisterfragmenten kunnen worden beluisterd. Op 4 punten, genoemd Noord, West, Zuid, Oost zijn ook stempelposten aanwezig. Na afloop van de route kunnen de volle stempelkaarten worden ingeleverd. Hieruit worden drie winnaars getrokken die een mooie prijs ontvangen.

Reist u/jij mee naar Pasen? We zien uit naar een mooie dag!

 

Stroopwafelverkoop voor Oekraïne

Tijdens de Paastocht zal er op het plein voor Rehoboth een kraampje staan met overheerlijke Goudse stroopwafels, met koffie, thee en fris. Wees welkom op het terras om even uit te rusten van de Paastocht. De opbrengst van de stroopwafels/koffie/thee/fris is voor Oekraïne.

Gebedskring


In Efeze 6:19 vraagt Paulus vrijmoedig om voorbede voor zichzelf. Zo mag ook iedereen in de gemeente aan de gebedskring voorbede vragen voor zichzelf of voor anderen, geef het gewoon aan ons door! De gebedskring staat weer gepland op 25 januari om 20.00 uur in Rehoboth. Kees, Henk tel. 693743