Archives:

Nacht van gebed 17-18 juni

 

 

‘Willen jullie voor ons bidden?, dat is een vraag die onze broeders en zusters aan ons stellen. De vraag om gebed is groter dan de vraag om materiële hulp.
Gebed is voor onze broeders en zusters een uiting van verbondenheid. Ze zijn blij als ze horen dat medechristenen naast hen staan, meelijden en meestrijden. In andere woorden: in gebed ontmoeten de leden van het Lichaam van Christus elkaar. Bidden voor hen doen we natuurlijk ook dagelijks persoonlijk thuis, maar ééns per jaar willen we dit gezamenlijk doen gedurende de ‘Nacht van gebed’ in de nacht van vrijdag op zaterdag 17-18 juni. Tijdens deze nacht maken we kennis met hen die met vervolging te maken hebben door middel van persoonlijke verhalen in korte video’s. Ook krijgen we een inkijkje in landen zoals o.a. Afghanistan, Colombia, Afrika en het Midden Oosten, hoe het daar is en wat de gevolgen zijn om getuige van de Heere Jezus te zijn. Om 21.00 uur start het eerste gebedsblok met een Bijbelgedeelte en korte inleiding over het land en de situatie van de christenen voor wie we willen bidden en sluiten het gebedsblok af met het zingen van een psalm of lied.

Hier kunt u het door “Open Doors” aangereikte gebedsboekje downloaden en een kort filmpje bekijken om alvast voor te bereiden. Iedereen is vrij
om op zijn/haar manier te bidden. Stil meebidden mag natuurlijk ook. U bent welkom om één of meerdere van deze uren mee te komen bidden. Elk heel uur start een nieuw gebedsblok.

Bidt u met ons mee? We zien u graag! In de nacht van 17-18 juni vanaf 21.00 uur tot 06.00 uur in onze kerk.

Gebedskring

Noteer in je agenda: Elke laatste dinsdag van de maand om 20.00 uur en elke zondagmorgen om 7.00 uur gebedskring, normaal gesproken in de kerk. De eerstvolgende dinsdagavond-gebedskring is gepland op 31 mei.

Bidden is als ademen, zonder adem is er geen leven meer mogelijk…

Kees, Henk

 

Paastocht (en stroopwafelverkoop voor Oekraïne)

 

Paastocht “Reis je mee naar Pasen?”

Op Stille Zaterdag 16 april wordt er vanuit onze gemeente een Paastocht georganiseerd. Het thema van de tocht is: “Reis je mee naar Pasen?”

Het plein voor Rehoboth vormt het startpunt van de route. Vanaf 10.00 tot 15.00 uur kan iedereen hier een reisgids en stempelkaart ophalen. Op de route staan in diverse tuinen 16 grote pin’s met daarop een afbeelding die past bij een stukje uit het lijdens- en paasevangelie. Bij deze pin’s liggen ook diverse puzzelopdrachten of een QR-code waarmee deelnemers een luisterfragment kunnen horen. Het is daarbij handig om een smartphone met internet bij de hand te hebben. Voor degenen die dat niet hebben staat er in de reisgids een link naar de website waar deze luisterfragmenten kunnen worden beluisterd. Op 4 punten, genoemd Noord, West, Zuid, Oost zijn ook stempelposten aanwezig. Na afloop van de route kunnen de volle stempelkaarten worden ingeleverd. Hieruit worden drie winnaars getrokken die een mooie prijs ontvangen.

Reist u/jij mee naar Pasen? We zien uit naar een mooie dag!

 

Stroopwafelverkoop voor Oekraïne

Tijdens de Paastocht zal er op het plein voor Rehoboth een kraampje staan met overheerlijke Goudse stroopwafels, met koffie, thee en fris. Wees welkom op het terras om even uit te rusten van de Paastocht. De opbrengst van de stroopwafels/koffie/thee/fris is voor Oekraïne.

Gebedskring


In Efeze 6:19 vraagt Paulus vrijmoedig om voorbede voor zichzelf. Zo mag ook iedereen in de gemeente aan de gebedskring voorbede vragen voor zichzelf of voor anderen, geef het gewoon aan ons door! De gebedskring staat weer gepland op 25 januari om 20.00 uur in Rehoboth. Kees, Henk tel. 693743

Kerstzangavond (online te volgen)

 

 

 

Graag herinneren wij u aan de Kerstzangavond van zaterdag 18 december in onze kerk. Deze zal vanwege de  aangescherpte maatregelen uitsluitend via livestream te volgen zijn. Ondanks dat zijn we toch blij dat de avond op deze manier toch door kan gaan. De uitzending is live te volgen via Youtube en via Kerkdienstgemist.nl. Als u alvast wat meer wilt weten over de inhoud van het programma, dan kunt u terecht op de facebookpagina ConcertenhervormdWijk. 

Luister live mee via een van onderstaande kanalen:

Programma kerstzangavond 18 december 2021

Kerstzangavond 2021 Hervormd Wijk (bij Heusden) – YouTube Op a.s. zaterdagavond 18 december is er een online-Kerstzangavond vanuit de Hervormde kerk van Wijk. Aanvang 20:00 uur.
Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden) Grote Kerkstraat 26, Wijk en Aalburg Diensten: 9.30 en 18.30 uur kerkdienstgemist.nl

VakantieBijbelWeek

Logo VBW 2021 Hallo contact

In de aankomende herfstvakantie is het weer VakantieBijbelWeek. Zoals het er nu naar uitziet kan het dit jaar doorgaan!! Want wat waren wij vorig jaar, net als jullie, super teleurgesteld dat het op het laatste moment toch niet door kon gaan. Maar daarom hebben wij nu nog meer zin om jullie deze twee dagen te zien! Het thema is dit jaar HALLO CONTACT! We gaan deze dagen nadenken over hoe wij met God contact kunnen maken maar ook hoe God met ons contact kan krijgen.

Op maandag- en dinsdagochtend wachten wij jullie op een ludieke wijze op bij de ingang van het Willem van Oranje College, Perzikstraat 7 in Wijk en Aalburg. We beginnen om 9.30u en om 12.15u zal het weer afgelopen zijn. Beide dagen zullen we starten met gebed en gaan daarna zingen en kijken naar een schitterend mooi (en soms een beetje spannend) toneelspel met daarin een bijbelverhaal. Ook gaan we weer een themalied leren.

Op maandag gaan we iets moois maken als aandenken aan deze leuke ochtend. Dinsdag heeft groep 1 t/m 4 een spelochtend. Groep 5 t/m 8 gaat zich uitleven in het timmerdorp. Het thema van het timmerdorp zal op die dag bekend worden gemaakt, maar wij kunnen je zeggen dat tie echt héél leuk is!

Op DV dinsdag 26 oktober gaan we vanaf 18.30 uur een online bingo houden. Dit zal ongeveer een uurtje duren. Deze zal te zien zijn via de livestream van Hervormd Aalburg (www.youtube.com/hervormdaalburg)

Op DV zondag 31 oktober zal de VakantieBijbelWeek afgesloten worden. Deze afsluiting is in Rehoboth om 14u. Jullie worden van harte uitgenodigd om samen met je ouder(s) hierbij aanwezig te zijn.

Zet al deze data en tijden in je agenda en zorg dat je erbij bent! Wij zien uit naar jullie komst! Wij hebben er zin in! Groetjes van de stuurgroep.

Contactpersoon: Elsbeth Bouman (06 – 27 35 31 25)

Rommelmarkt

 

 

 

Zaterdag 9 oktober is er een rommelmarkt/actiedag. Dit jaar wordt de kerk opengesteld en is er vanuit de Evangelisatiecommissie een interessante Bijbelse kunstgeschiedenis-expositie georganiseerd. Deze is de gehele dag te bewonderen. Een expositie met werken van dominee Maliepaard, dominee de Ruijter, Gerrit Timermans en wijlen Kees Vos. Tevens wordt er ook tussendoor op het orgel gespeeld en levert de muziekgroep uit onze gemeente een bijdrage. De expositie duurt tot in de middag, zodat een ieder de gelegenheid heeft om rustig de expositie te bewonderen. Net na de rommelmarkt zal er een sing-in zijn. We hopen op een grote opkomst. Meer info volgt hierover volgt nog. Houdt deze datum alvast vrij in uw agenda!

 

Vrijwilligers rommelmarkt Voor de rommelmarkt/actiedag zoeken we nog mensen die graag iets willen bakken. Ook zoeken we vrijwilligers die willen helpen met de kramen opzetten en /of op de rommelmarkt willen staan.U kunt zich hiervoor opgeven bij Ada Bax, 06-50124364. Het actie-committee

Kledingbeurs

 

 

 

Op 25 september is er weer een kledingbeurs! Deze is van 9 uur tot 13 uur in Rehoboth. Dus kom uw/jouw kledingkast aanvullen voor het komende seizoen voor een leuk bedrag… We zoeken nog vrijwilligers die op donderdag 23 september willen helpen opzetten en op 25 september met de verkoop willen helpen. U kunt zich opgeven bij Geertrude Schouten, 06-53181936. We herinneren u er nog aan dat vrijdag a.s., 17 september, u nog goede, bruikbare kleding, schoenen, tassen en accessoires kunt inleveren van 19.00- 20.00 uur in Rehoboth.  De projectgroep

Bijbelkring

 

 

 

We willen dit seizoen de bijbelkring weer opstarten. Het afgelopen seizoen was dat niet mogelijk vanwege de corona-maatregelen. We komen samen in Rehoboth en wel op woensdag 22 september. We willen dit seizoen aan de hand van een bijbelstudie stilstaan bij de verschillende onderdelen van de wapenrusting van God, zoals de apostel Paulus daarover spreekt in Efeze 6. Het christenleven kent strijd: de geestelijke strijd in het geloof. Denk aan het woord van Jezus: ‘Strijd om in te gaan door de nauwe poort’. Denk aan het woord van de apostel Paulus: ‘Strijd de goede strijd van het geloof.’ Zo komen in Efeze 6 verschillende onderdelen van de wapenrusting aan de orde, zoals de gordel van de waarheid, het borstharnas van de gerechtigheid, het schild van het geloof, de helm van de zaligheid, het zwaard van de Geest enz. We beginnen volgende week met het eerste hoofdstuk (Efeze 6:10-13) over de geestelijke strijd (en de geestelijke boosheden in de lucht) en de noodzaak van bewapening. Een boekje is op te halen aan de pastorie (kosten 10 euro). We zien u graag weer op de bijbelkring. Ook ‘nieuwe’ gezichten zijn welkom. We beginnen om 19.45 uur en het is de bedoeling om 21.30 uur af te sluiten. Graag tot dan!