Afsluiting winterwerk en preekbespreking

Komende zondagmorgen willen we het winterwerk afsluiten. Daarna is er preekbespreking in Rehoboth. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Trouw’. Al eerder stonden we stil bij ‘trouw’ in het leven van Jozef en van Jozua. Trouw in het huwelijk, trouw aan elkaar enz. Zondagmorgen willen we in het kader van ‘Trouw’ stilstaan bij een bekende tekst uit de Bijbel, namelijk Genesis 2:24. Daar lezen we: ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten (zijn vrouw ‘aanhangen’ of ‘aankleven’) en zij zullen tot één vlees zijn.’ Een belangrijke tekst die verschillende keren in de Bijbel wordt aangehaald. Als thema hebben we voor de dienst gekozen: Over trouw en (h)echte liefde. In een tijd als de onze, waarin losse relaties heel gewoon zijn en gestimuleerd worden, is het nodig om als gemeente van Christus te leren hoe God tegen relaties aankijkt en hoe wij als jongen en meisje, als man en vrouw met elkaar omgaan. We horen van het liefdeslied, dat Adam zingt over Manninne. En ook schaamden zij zich niet voor hun naaktheid. We leven in een tijd waarin alles open en bloot wordt getoond. Heeft dat met liefde te maken? En wat is schaamte? We willen ons in deze dienst met name richten op jonge mensen, rondom verkering krijgen en de omgang onder elkaar. Maar ook aan ouderen zal de vraag gesteld worden of ze hun kind(eren) kunnen loslaten. Ze verlaten immers het huis en hechten zich aan een ander? We zien ouderen en jongeren graag op de preekbespreking na de dienst.