Belijdeniscatechese

Binnenkort gaat het catecheseseizoen weer beginnen. Ook dit jaar wordt belijdeniscatechese gegeven.  Denk je erover om deze vorm van catechese te volgen, dan ben je van harte welkom op de kennismakingsavond op maandag 11 september om 20.00 uur in Rehoboth! Als je deze avond niet kunt en je wilt toch de belijdeniscatechese volgen, geef dat dan aan mij door. In overleg kunnen we nagaan welke avond het beste uitkomt. Mijn eigen voorkeur gaat uit naar de maandagavond, maar wellicht kan er ook wat geschoven worden. Belijdeniscatechese volgen verplicht niet tot het doen van belijdenis maar bereidt er wel op voor.  Wij worden geroepen om de Naam van Christus te belijden. Voor God en de mensen. ‘Wie Mij zal belijden voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.’  De Heere is het waard om gediend te worden. Wil je vooraf een gesprek, dan kun je contact met mij opnemen. Laat het een zaak van gebed zijn: ‘Heere, wat wilt U, dat ik doen zal?’ MK

 

 

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 10 september, is er woensdag 6 september een moment van bezinning. We vervolgen de behandeling van het Avondmaalsformulier en beginnen bij de woorden ‘Uit deze instelling van het Heilig Avondmaal door onze Heere Jezus Christus wordt ons duidelijk dat…’. In dit gedeelte gaat het over het werk van de Heilige Geest Die in Christus, het Hoofd woont en in ons, Zijn leden. Het gaat om de gemeenschap met Hem en de gemeenschap onder elkaar. En dat alles door de Heilige Geest. Zoals altijd is een ieder van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur in Rehoboth. MK