Bezinningsuur

 

 

In verband met de viering van het H. Avondmaal, zondag 30 juni, is er een bezinningsmoment op woensdag  26 juni om 20.00 uur in Rehoboth. In het Avondmaalsformulier lezen we  over de Heilige Geest. ‘Het is Christus Die door Zijn dood de levendmakende Geest verworven heeft. Zo hebben wij door die Geest, Die in Christus als Hoofd en in ons, Zijn leden woont, met Hem waarachtige gemeenschap. Bovendien is het door die Geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar verbonden zijn in ware broederlijke liefde.’ Wat betekenen deze woorden? U/jij bent zoals altijd weer hartelijk welkom.