Bezinningsuur Heilig Avondmaal

 

 

In verband met de viering van het H. Avondmaal, zondag 28 februari, zal dinsdag 23 februari het bezinningsuur gehouden worden in Rehoboth, aanvang 20.00uur. Na de behandeling van het Avondmaalsformulier hebben we enkele keren stilgestaan bij gedeelten uit de belijdenisgeschriften (Heidelbergse Catechismus en Nederlandse Geloofsbelijdenis) die over het Avondmaal gaan. Ik wil nu weer een begin gaan maken met de behandeling van het Avondmaals-formulier. In de aanhef van het formulier wordt terug gegrepen op de instellingswoorden, zoals we die vinden in 1 Korinthe 11. Het lijkt me goed om daar mee te beginnen en deze woorden met elkaar te lezen en te overdenken. Het betreft 1 Korinthe 11: 17-34. Leest u dit gedeelte thuis alvast door? Allen hartelijk welkom. Ook degenen die (nog) niet aan het Avondmaal deelnemen.

 

(De Avondmaalsbezinning, die volgens het rooster op woensdag 24 februari stond gepland, is verschoven naar dinsdag 23 februari)