Bezoek uit Elancourt

Volgend weekend hopen leden van de gemeente van Elancourt onze gemeente te bezoeken. Met name als dank voor wat voor hen is gedaan. Een mooi gebaar en fijn om zo de ontstane band hierdoor weer te kunnen aanhalen. Ze hopen op zaterdag 27 april te arriveren en het is de bedoeling dat ze op zondag 28 april meeleven met onze gemeente. Daarom wordt iedereen uitgenodigd voor koffiedrinken na de dienst ’s morgens om elkaar en de Fransen te ontmoeten en begroeten. Aansluitend willen we gezamenlijk eten en ook daarbij ben(t) u/jij van harte welkom! Echter; als je ook wilt blijven eten vragen wij je om dan ook zelf iets mee te brengen. Als iedereen die mee eet iets mee brengt zal er voldoende zijn voor iedereen en zal het zeker ook een gevarieerde en verrassende maaltijd zijn. (Weer) een moment om te delen, met elkaar i.c.m. met zusters en broeders uit Elancourt, mooi toch ?! Voel je welkom ! Hoe meer zielen…. Om dit praktisch op te lossen is het mogelijk om op zaterdagavond (voor of na de Oranjezangavond) eten te brengen in Rehoboth, of zondagmorgen vóór de dienst. Je kunt het natuurlijk ook, net voordat we gaan eten, thuis even ophalen. Als er vragen over zijn kun je contact met ons opnemen via; evert_vos@telfort.nl of 06-49 60 03 33 (sms of bellen). Omdat de Voetius voor twee weken is wordt de info en oproep niet herhaald. We hopen, mede namens de dominee en de kerkenraad, op uw en jouw komst en meeleven, en vragen uw/jouw gebed voor gezegende ontmoetingen. Connecté en Christ, verbonden in Christus. Evert en Miranda.