Bijbelkring

We willen weer gaan beginnen met de bijbelkring. We hebben afgesproken dat we dit seizoen een aantal psalmen met elkaar willen bespreken. We doen dat aan de hand van een boekje. Dit boekje is op te halen aan de pastorie en zal ook uitgedeeld worden op de eerste avond. Na enkele inleidende opmerkingen over de psalmbundel willen we een begin gaan maken met het lezen van Psalm 1. Deze psalm is bedoeld als een inleiding op het hele psalmboek en is een aanmoediging om met grote ijver en liefde ons op het Woord van God toe te leggen. Zij die een vruchtbaar leven leiden, zijn als een boom die aan waterbeken is gepland. Met andere woorden: een leven zonder God is een zinloos leven. Een leven uit Christus is een gezegend en vruchtbaar leven, dat bloeit en niet verloren gaat. De psalmen willen ons helpen om de goede weg te gaan. We zien uit naar uw komst. Ook nieuwe gezichten zijn hartelijk welkom. De eerste avond is woensdag 21 september. We beginnen om 19.45 uur in Rehoboth en we proberen rond 21.45 uur af te sluiten.