Bijbelkring

Woensdag 1 februari hopen we als bijbelkring weer bij elkaar te komen. We bespraken de vorige keer Psalm 106. Nu willen we stilstaan bij Psalm 110, de priester-koning (=Christus) aan Gods rechterhand. Te midden van alle moeite, verdriet en verzoeking regeert Christus. Psalm 110 is de psalm die het meest wordt aangehaald in het Nieuwe Testament. We beginnen om 19.45 uur. Allen weer hartelijk welkom.