Bijbelkring

 

 

We willen volgende week weer een begin maken met de bijbelkring, namelijk woensdag 25 september. Afgesproken is dat we met elkaar dit seizoen het evangelie van Markus gaan behandelen.  We doen dit aan de hand van een boekje. Ik neem de boekjes de eerste keer mee. Als u zich van te voren wil verdiepen in het eerste hoofdstuk, dan kunt u een boekje afhalen aan de pastorie. Ter voorbereiding kunt u Markus 1 lezen. Na enkele inleidende opmerkingen over het Markusevangelie willen we op de eerste avond ons verdiepen in Markus 1:1-8. U bent weer hartelijk welkom zoals altijd. Ook zien we graag nieuwe gezichten! We beginnen om 19.45 uur en om 21.45 uur ronden we af. Graag tot dan in Rehoboth.