Bijbelkring

 

 

 

We willen dit seizoen de bijbelkring weer opstarten. Het afgelopen seizoen was dat niet mogelijk vanwege de corona-maatregelen. We komen samen in Rehoboth en wel op woensdag 22 september. We willen dit seizoen aan de hand van een bijbelstudie stilstaan bij de verschillende onderdelen van de wapenrusting van God, zoals de apostel Paulus daarover spreekt in Efeze 6. Het christenleven kent strijd: de geestelijke strijd in het geloof. Denk aan het woord van Jezus: ‘Strijd om in te gaan door de nauwe poort’. Denk aan het woord van de apostel Paulus: ‘Strijd de goede strijd van het geloof.’ Zo komen in Efeze 6 verschillende onderdelen van de wapenrusting aan de orde, zoals de gordel van de waarheid, het borstharnas van de gerechtigheid, het schild van het geloof, de helm van de zaligheid, het zwaard van de Geest enz. We beginnen volgende week met het eerste hoofdstuk (Efeze 6:10-13) over de geestelijke strijd (en de geestelijke boosheden in de lucht) en de noodzaak van bewapening. Een boekje is op te halen aan de pastorie (kosten 10 euro). We zien u graag weer op de bijbelkring. Ook ‘nieuwe’ gezichten zijn welkom. We beginnen om 19.45 uur en het is de bedoeling om 21.30 uur af te sluiten. Graag tot dan!