Bijbelkring

Woensdag 4 oktober komen we als bijbelkring weer bij elkaar. We lezen Filippenzen 1:12-26 (hoofdstuk 2 uit ons boekje). In dit gedeelte schrijft de apostel over zijn persoonlijke omstandigheden:
hij zit in de gevangenis in afwachting van de uitslag van zijn proces. Door zijn gevangenschap en het verhoor voor de rechtbank krijgt hij gelegenheid om van Christus te getuigen. Paulus mag dan
opgesloten zitten, God opent op verrassende wijze deuren voor het Evangelie. Het brengt hem ook in tweestrijd: als hij blijft leven is dat nuttig voor de gemeenten. Sterven betekent eeuwig leven met
Christus. We beginnen om 19.45 uur in Rehoboth. Welkom!