Bijbellezing

 

Zoals al eerder is aangegeven zal de bijbelkring geen doorgang vinden op de manier zoals we dat gewend zijn. Er is gekozen om in plaats van een bijbelkring-avond een bijbellezing te houden, 1 keer in de veertien dagen. De bijbellezing wordt gehouden in het kerkgebouw en u bent daar dus van harte welkom. Dat geldt niet alleen de deelnemers van de bijbelkring: een ieder is welkom. Jong en oud. Een mooie gelegenheid voor ouderen –maar niet alleen voor hen- om in het kerkgebouw weer samen te komen. We denken aan hen die het tot nu toe niet aandurfden om naar de kerk te komen. Er wordt niet gezongen. En de samenkomst duurt niet langer dan een half uur. Ik wil de bijbellezing op dezelfde wijze vormgeven zoals ik dat vóór de zomer heb gedaan. We lezen een gedeelte uit de Bijbel, daarna volgt de uitleg en we sluiten af met gebed. We hebben vóór de zomer stilgestaan bij het leven van Elia: Elia in crisistijd. Het ligt voor de hand om nu verder te gaan met de opvolger van Elia, namelijk Elisa en telkens een gedeelte van zijn optreden te belichten. Ook al is Elisa weer een andere profeet dan Elia, ook hij staat volop in de storm van zijn tijd, die ook trekken van crisis vertoonde. We beginnen met 2 Koningen 2:14-22. De profetenzonen hebben met hun ogen gezien hoe Elisa de mantel van Elia, die ten hemel is gevaren, oppakt en op het water slaat: er komt een pad door het water. Nu weten ze het zeker: de Geest van God is op hem. Elisa kan raad geven. Dus komen al snel de oudsten van Jericho om raad: het is goed wonen in de stad, maar het grondwater deugt niet en bewerkt onvruchtbaarheid. Wat is daar aan te doen? We zullen horen hoe de Heere antwoord geeft en wat Elisa aan het probleem doet.

We hopen velen van u in de kerk te zien. De bijbellezing wordt net als de vorige serie over Elia uitgezonden. Er is nu ook beeld. We beginnen om 20.00 uur. Zorgt u dus dat u op tijd aanwezig bent. U kunt in de banken gaan zitten waar u de kaartjes groen aantreft. En u houdt verder de gebruikelijke 1 ½ meter afstand. We hopen op gezegende ontmoetingen rondom het profetische Woord van God dat ook in deze tijd richting wijst.