Dodenherdenking

Ook dit jaar willen we als gemeente weer een bijdrage leveren aan de dodenherdenking op 4 mei. De kerk is om 18.45 u open en van 19.00 – 19.30 u is er een bezinnend moment met zang, een meditatie door ds.Haverkamp en een toespraak.

Aansluitend is om 19.30 u de tocht naar de begraafplaats voor het moment van stilte en de kranslegging. Na afloop is er vanaf 20.30u koffie in Rehoboth. Deze bijeenkomst is voor heel Wijk en Aalburg, ieder is hartelijk welkom.