Ds. M.A. Kuijt

Zondagavond vervolgen we de stof uit 1 Timotheus. Ik wil stilstaan bij 1 Timotheus 2:1-1-7. In dat gedeelte lezen we dat God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Er is één God en één Middelaar Gods en der mensen. Daarom is het nodig dat er voorbede gedaan wordt voor alle mensen, niet in het minst voor de overheden. Zo worden we gewezen op onze taak in de wereld. Laten we zondagavond luisteren naar wat de Heere niet alleen tot Timotheus te zeggen heeft, maar ook tot ons door middel van deze woorden. We wensen elkaar
gezegende diensten toe.