Ds. M.A. Kuijt

 

In het kader van het thema ‘Trouw’ willen we komende zondagmorgen stilstaan bij de bekende geschiedenis van Ruth. Deze vrouw, de Moabietische, belijdt trouw aan het volk en de God van Naomi. ‘Uw volk is mijn volk, uw God mijn God!’ Zij doet belijdenis van haar geloof. En dat in de tijd van de Richteren: een tijd die gekenmerkt wordt door chaos, verwarring en ontrouw. ‘Een ieder deed wat recht was in zijn ogen!’ In zo’n tijd belijdt een vreemdelinge trouw aan Naomi en de God van Israël. Hoe zit dat in ons leven? In jouw leven? Waarin zijn wij trouw? In de avonddienst zal onze pastoraal werker voorgaan. Hebt goede, gezegende diensten.