Ds. M.A. Kuijt

 

Komende zondagavond staan we stil bij Artikel 26 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. In dit artikel gaat het over de voorbede van onze enige Middelaar en Voorspraak (=Advocaat), Jezus Christus. Alleen door Hem hebben wij toegang tot God. Op indringende wijze wordt in dit artikel gewezen op de bereidheid van Christus om ons te zaligen: ‘Wie bemint ons meer dan Hij, Die Zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij Zijn vijanden waren?’ Laten we nooit een andere Middelaar zoeken, omdat we denken dat wij het niet waard zijn, ‘want toen God Hem ons gegeven heeft, wist Hij wel, dat wij zondaars waren’. Prachtige woorden. Deze stof past mooi in deze lijdenstijd en is ook geschikt met het oog op de komende Biddag. Op Biddag zullen wij ’s middags stilstaan bij Marcus 1:29-39. Dit gedeelte wordt op verschillende scholen behandeld. Het thema is: ‘Rust bij de Vader’. We richten ons in de middagdienst met name op de kinderen. Eerlijk gezegd, mis ik wel eens wat kinderen op Bid- en Dankdag. Daarom: heel hartelijk welkom. Een mooie gelegenheid om de kinderen (misschien wel voor het eerst) mee te nemen. En als het even kan, gaat u dan met de kinderen niet helemaal achteraan zitten, maar in het middengedeelte van de kerk. In de avonddienst op Biddag luisteren we naar het gebed van Agur, Spreuken 30:7-9. Een opvallend gebed: ‘geef mij geen armoede of rijkdom’. Zou het ons gebed (kunnen) zijn? We wensen u gezegende diensten toe.