Ds. M.A. Kuijt – Voorbereiding Heilig Avondmaal

 

Komende zondagmorgen houden we voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. We willen in deze lijdensstijd stilstaan bij Exodus 24. In dit gedeelte lezen we van het bloed van het verbond. Doop en Avondmaal zijn tekenen en zegelen van Gods genadeverbond. Dit genade-verbond heeft alles te maken met het bloed van het Lam Gods. Door Zijn bloedstorting is er verzoening, vergeving en heiliging. We lezen in Exodus 24 dat het volk aan de voet van de Sinai instemming betuigt met de woorden van Mozes. ‘Alles wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen en Hem gehoorzamen’. Daarna nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk en zei: ‘Zie, dit is het bloed van het verbond dat de HEERE met u gesloten heeft op grond van al die woorden’. We onderzoeken onszelf hoe het zit met de besprenkeling van het bloed in ons eigen leven en wat onze gehoorzaamheid daarmee te maken heeft. Gezegende diensten toegebeden.