Gebedskring

 

 

Zondagmorgen 7.00 uur in de kerk. Gemeenschappelijk gebed is een effectief ‘wapen’ in de geestelijke strijd! Gemeenschappelijk gebed is samen de éénheid zoeken, God loven en danken en noden en zorgen bij Hem ‘brengen’. Verlangt u daar ook naar? Kom dan ook naar de gebedsbijeenkomst a.s. zondagmorgen. Allen welkom !

Kees, Henk, Miranda