Gebedskring

 

 

“een iegelijk, die bidt, die ontvangt”, zegt Jezus zelf in Lukas 11.
Vaak is de verhoring duidelijk maar soms het voor ons wel ontdekken op welke manier we ontvangen.
Op de gebedskring mogen we samen bidden en de verhoringen met elkaar delen.
Dinsdag 27 maart om 20.00 u ben jij/bent u weer hartelijk welkom op de Ossenwaard 1.
Kees, Miranda, Henk