Gebedskring

 

Op zondagochtend 13 mei (de tweede zondag in de maand, zoals gebruikelijk) komen we als gebedskring weer samen in de kerk, 7.00uur. We hopen u en jou te ontmoeten, om mee te bidden, Hem alles zeggen, noden en zorgen in Zijn handen leggen en om samen ook te danken ?! Welkom. Henk, Kees, Miranda