Gebedskring

 

Kan het jouw taak zijn om één keer per maand gezamenlijk te bidden voor je naaste, kerk en wereld?

Een nieuw winterseizoen is een goed moment om daarmee te starten. Je kunt ook eerst een keer komen luisteren.

We hopen op dinsdag 28 augustus om 20:00 uur weer samen te komen in de kerk.

Kees, Miranda, Henk