Gebedskring

 

 

High-tea, (jongeren-)bijbel kring, vrouwenvereniging, uurtje zingen in Rehoboth enz.; het wordt gelukkig allemaal goed bezocht en wat is dat fijn. Om elkaar, als kerkelijke gemeente, te kunnen en mogen ontmoeten en met elkaar delen. Gebedskring: vaak kunnen we het aantal aanwezigen op één hand tellen, soms hebben we 2 handen nodig! Het is jammer dat we met zovelen delen in onze gemeente maar dat er zo weinigen zijn die zich aansluiten bij het gemeenschappelijk gebed. Het gebed is wellicht de hoogste prioriteit in ons geloofsleven. Wij kunnen en mogen in vrijheid samenkomen om samen te bidden! Beseffen wij wel hoe een groot wonder der genade dit is?! Bidden is : samen de eenheid zoeken, samen één zijn in Christus. Verlangt u ook naar die eenheid? Verwondert u zich erover dat wij (nog) in vrijheid bij elkaar mogen en kunnen komen (om te bidden)? Stap dan over de drempel en kom samen bidden, met elkaar, voor elkaar. De volgende gebedsbijeenkomst is op dinsdagavond 29 maart 20.00 uur bij Mw. G. van Bergeijk, Grote Kerkstraat 18. Allen welkom!! Henk en Miranda.