Gebedskring

 

 

Iedereen is welkom op de gebedskring die gepland is op dinsdagavond  29 januari om 20:00 uur op Jasmijnstraat 36. Wilt u of jij iets aandragen voor voorbede of dank dan kunt u met één van ons contact opnemen; zulke vragen blijven altijd binnen de gebedskring. U hoeft voor zo’n verzoek geen deelnemer te zijn. Zo wil de gebedskring er voor de hele gemeente zijn.

Kees, Miranda, Henk (693743)