Gebedskring

 

 

 

Paulus zoekt in Filippi op de sabbat de plaats op “waar het gebed gewoonlijk plaatsvond” (Hand 16:13). Mooi, zulke vaste gebedsplaatsen en tijden! Wij mogen op ónze rustdag Paulus voorbeeld volgen. Zondag 14 juni, om 7.00 uur is de kerk weer open; alle gemeenteleden zijn weer welkom om samen te bidden.

Kees, Miranda, Henk