Gebedskring

 

volhard in het gebed’ Ook in de zomervakantiemaanden is er gelegenheid voor gemeenschappelijk gebed. De gebedskring komt bijeen op dinsdag 30 juli om 20.00uur en op zondag 11 aug. om 7.00uur, beide keren in de kerk. Welkom ! Henk, Kees, Miranda