Gebedskring

 

Terug van vakantie? Misschien heb je een buitenlandse kerkdienst bijgewoond, helaas zie je dan vaak maar enkele, vaak oudere, mensen. Thuisgekomen is er weer een kerk vol broeders en zuster waarmee je verbonden bent. Dat alles geeft reden tot voorbede en dankzegging, naast zoveel andere zaken. Dat willen we dan ook samen doen. We zien je graag op het gebedsuur op dinsdagavond 27 augustus om 20.00 uur in de kerk.

Kees, Miranda, Henk