Gebedskring

 

 

 

Uit een gebed van Calvijn “Verder bidden wij U, weldoende God en barmhartige Vader, voor alle mensen. Gij wilt als Heiland van de gehele wereld worden erkend door de verlossing die Uw Zoon Jezus Christus heeft aangebracht; daarom bidden wij U, dat allen, die nog vervreemd zijn van Uw kennis en die staan in de duisternis en de slavernij van dwaling en onwetendheid, door de verlichting van Uw Heilige Geest en door de prediking van Uw Evangelie geleid mogen worden op de ware weg des heils, om U te erkennen als de ene ware God en Hem die Gij gezonden hebt, Jezus Christus.” Zondag 8 december om 7.00 uur ben je weer welkom in de kerk om als calvinisten voorbede te doen. Kees, Miranda, Henk