Gebedskring

Zorgen en verdriet, vreugde en blijdschap, het gaat ook door in de vakantie. Daarom gaan we als gebedskring ook door in de vakantiemaanden. Misschien voor jou/u een mooie gelegenheid om eens deel te nemen. Ieder is weer welkom op de dinsdagavondkring op 26 juli om 20.00 uur of de zondagochtendkring op 7 augustus om 7.00 uur. Beide kringen zijn in de kerk.
Henk, Miranda, Kees