Gebedskring

Op dinsdagavond 30 maart om 19:30 uur (vanwege de avondklok) is er een gebedsuur
in de kerk waar iedereen welkom is, ook als je alleen in stilte aanwezig wilt zijn! Kort voor zijn
kruisiging geeft Jezus zijn discipelen mee: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult
bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven.”
Kees, Henk