Gebedskring (zondag)

 

 

Een citaat van Corrie ten Boom: ‘Het belangrijkste dat iemand voor een ander kan doen, is voor hem bidden. Gebed behaalt de overwinning. Iedere andere dienst die wij doen, bestaat eenvoudig uit het oogsten van de resultaten van gebed.’ Iedereen is dan ook weer welkom op de gebedskring op dinsdag 28 november om 20.00 uur; deze keer op Ossenwaard 1. De zondagochtendkring verschuift vanaf deze maand naar de tweede zondag in de maand, de eerstvolgende zondagochtendkring is dan ook op zondag 10 december om 7.00 uur, in de kerk. Kees, Miranda, Henk (tel. 693743).