Gebedskringbijeenkomst in Aalburg tijdens week van gebed

 

 

De week van 17- 24 januari is de “Week van het Gebed”, dit om extra aandacht vragen voor persoonlijk en gemeenschappelijk gebed. Als gebedskring willen we meedoen door aan te sluiten bij de gebedskring van Aalburg (zie berichtgeving bij Hervormd Aalburg). In het bijzonder willen we samen de bijeenkomst op dinsdagavond bezoeken, verder kan ieder individueel één of meerdere avonden bezoeken.

Ieder is hartelijk welkom.

“Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.” (1 Thess 5:17)

Henk Preuter / Miranda Vos