Gemeente avond

Donderdag 5 oktober zal er weer een gemeenteavond gehouden worden om 20.00 uur in Rehoboth. Vóór de pauze zullen de kerkenraad, kerkrentmeesters en diaconie weer een update
geven rondom de stand van zaken en plannen voor komend jaar. Na de pauze zullen wij met elkaar in gesprek gaan rondom het thema van het nieuwe beleidsplan ‘Omzien naar elkaar’. Een ieder van harte welkom.