Jaarmarkt

Jaarmarkt 

Ook dit jaar wordt ons kerkgebouw tijdens de jaarmarkt van zaterdag 18 juni a.s. weer de hele dag opengesteld voor bezichtiging. De evangelisatiecommissie is in de kerk aanwezig om mensen te woord te staan en een groot aantal gemeenteleden zet zich in om flyers uit te delen en mensen van koffie en thee te voorzien. In de kerk is een doorlopend muziekprogramma, verzorgd door diverse organisten en pianisten en natuurlijk onze muziekgroep Tehillim. Nieuw is dat dit jaar ook de Wijkse toren beklommen kan worden. Voor de toreningang geeft de activiteitencommissie informatie over de Tour de Elancourt en probeert zo aandacht te vragen voor deze zustergemeente in Frankrijk en op die manier natuurlijk extra sponsors te werven. De medewerkers starten zaterdag om 9.45 uur met een gezamenlijk gebed in de consistoriekamer. Hieraan nemen ook leden van de EC van de Hervormde gemeente Aalburg deel, die zoals elk jaar ook weer met een kraam op de jaarmarkt staan. Samen vragen wij zo om Gods hulp en de krachtige werking van Zijn Heilige Geest bij ons gemeenschappelijke doel om mensen te bereiken met het Evangelie en voor hen een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. Wegwijzers naar Christus. Wij vragen ook u als gemeente om uw medeleven en gebed voor deze actie. Om 14.00 uur worden er een aantal psalmen met bovenstem gezongen. Er liggen liederenbladen in de kerk en uw aanwezigheid wordt dan bijzonder op prijs gesteld.