Jongerengesprekskring

 

We komen als gesprekskring maandag 17 oktober bij elkaar. Afgesproken is dat we met elkaar nadenken over de betekenis en de viering van het H. Avondmaal en de voorbereiding daarop. Lees voor jezelf alvast het eerste gedeelte van het Avondmaalsformulier door. We beginnen iets later dan anders, namelijk om 20.15 uur in Rehoboth. Hartelijk welkom.