Kerstfeestviering ouderen en alleenstaanden

 

U wordt hartelijk uitgenodigd om de Kerstfeestviering bij te wonen op donderdag 18 december. De viering wordt gehouden in Rehoboth en begint om twee uur. Het thema luidt: ‘Gods onuitsprekelijke Gave’. Het bestuur van De Christenvrouw verzorgt de liturgie. De meditatie wordt verzorgd door ds. M.A. Kuijt. Het ouderenkoor o.l.v. Dick Storm zingt enkele kerstliederen. Op het orgel begeleidt mw. Thea Bok. Het kerstverhaal wordt gelezen door mw. A. van Ballegooijen–van Horssen. Aansluitend is er om ongeveer vijf uur een broodmaaltijd. Voor vervoer kunt u t/m maandag 15 december contact opnemen met mw. A. van Ballegooijen – van Horssen, telefoon 691526 of met mw. A. Wijgers – van Ballegooijen, telefoon 691122. Er wordt één collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. We hopen velen van u te ontmoeten.