Kerstfeestviering zondagsschool en clubs – 2e Kerstdag

 

 

Op Tweede Kerstdag om 9.30 uur zijn alle kinderen, tieners, ouders en belangstellenden van harte welkom om het Kerstfeest te vieren in de kerk. Het zal weer een gevarieerd programma worden met o.a. declamatie, instrumentale intermezzo’s, samenzang en een vertelling. Het thema is: Verwachten in geloof! De Bijbel spreekt vaak over verwachten in geloof. Abraham verwachtte in geloof. De profeten profeteerden de komst van de Heere Jezus. Geloven is verwachten en verwachten is geloven. Geloven in en verwachten van Jezus, het Woord dat mens geworden is (Joh. 1).
Kortom: wij verwachten. Nog steeds. En in dat verwachten houden we ons vast aan de beloften van God. Woorden van genade, van liefde, van trouw, van hoop, van vergeving, van verlossing en bevrijding. We ontvangen dan in het verwachten. Zoals het Kerst wordt na advent (=verwachten). Maar onze verwachting strekt zich nog verder uit. Naar de wederkomst van de Heere Jezus, waarop alles wordt vernieuwd. Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde… Verwachten in geloof! Doe jij dat ook? Na afloop bent u en jij van harte welkom in Rehoboth voor koffie/thee of fris. We zien uit naar een goed bezochte en vooral gezegende viering!