Kerstmiddag ouderen

 

 

Zoals eerder is aangegeven zal donderdag 17 december een kerstmiddag georganiseerd worden voor de ouderen. Deze keer vanuit het kerkgebouw. Het is de bedoeling dat deze kerstmiddag gehouden wordt zonder aanwezigheid van u als oudere in de kerk gezien de corona-maatregelen. U kunt meekijken en meeluisteren. De aanvang is 14.30 uur. Onze pastoraal werker Van Ginkel zal de Schriftlezing verzorgen en de meditatie, terwijl ds. Kuijt de middag zal openen en afsluiten. Medewerking zal verleend worden door leden van het koor De Lofstem uit Veen. Mw. Aartje van Ballegooijen zal een gedicht voordragen en het verhaal zal door ‘juffrouw’ Bezemer verzorgd worden. Organist is dhr. Jean de Kock. Ook al kunt u (helaas) niet fysiek aanwezig zijn, we hopen op een goede ontmoeting rondom het Evangelie van het Kind dat geboren is. Hij Die zo dichtbij kwam…!

De liturgie voor deze middag vindt u hier.