Lutherlezing Tilburg

 

Woensdag 8 februari wordt er een Lutherlezing gehouden in Tilburg (mede georganiseerd door drs. J. de Man van de Elim-gemeente te Tilburg). Dr. Sabine Hiebsch zal ingaan op de betekenis van Maarten Luther voor de Nederlanden. Het is de bedoeling dat in aansluiting hierop een gedachtenwisseling zal ontstaan. De avond wordt gehouden in de Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15 a in Tilburg. De zaal is open vanaf 19.30 uur en iedereen is van harte welkom.