Nacht van gebed 17-18 juni

 

 

‘Willen jullie voor ons bidden?, dat is een vraag die onze broeders en zusters aan ons stellen. De vraag om gebed is groter dan de vraag om materiële hulp.
Gebed is voor onze broeders en zusters een uiting van verbondenheid. Ze zijn blij als ze horen dat medechristenen naast hen staan, meelijden en meestrijden. In andere woorden: in gebed ontmoeten de leden van het Lichaam van Christus elkaar. Bidden voor hen doen we natuurlijk ook dagelijks persoonlijk thuis, maar ééns per jaar willen we dit gezamenlijk doen gedurende de ‘Nacht van gebed’ in de nacht van vrijdag op zaterdag 17-18 juni. Tijdens deze nacht maken we kennis met hen die met vervolging te maken hebben door middel van persoonlijke verhalen in korte video’s. Ook krijgen we een inkijkje in landen zoals o.a. Afghanistan, Colombia, Afrika en het Midden Oosten, hoe het daar is en wat de gevolgen zijn om getuige van de Heere Jezus te zijn. Om 21.00 uur start het eerste gebedsblok met een Bijbelgedeelte en korte inleiding over het land en de situatie van de christenen voor wie we willen bidden en sluiten het gebedsblok af met het zingen van een psalm of lied.

Hier kunt u het door “Open Doors” aangereikte gebedsboekje downloaden en een kort filmpje bekijken om alvast voor te bereiden. Iedereen is vrij
om op zijn/haar manier te bidden. Stil meebidden mag natuurlijk ook. U bent welkom om één of meerdere van deze uren mee te komen bidden. Elk heel uur start een nieuw gebedsblok.

Bidt u met ons mee? We zien u graag! In de nacht van 17-18 juni vanaf 21.00 uur tot 06.00 uur in onze kerk.