Paasviering zondagsschool

Op Eerste Paasdag 14.00 uur (in Rehoboth) worden alle kinderen, familie en belangstellenden uitgenodigd voor de Paasviering van de zondagsschool. We zingen een aantal lijdens- en paasliederen en luisteren naar het Paasevangelie. Zeven weken lang hebben we stil gestaan bij het lijden van de Heere Jezus. Toen Hij stierf op Golgotha scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Priesters waren bezig met het avondoffer. Zij hebben het gezien en konden een blik werpen in het Heilige der heiligen. Slechts één keer in het jaar, op de Grote Verzoendag, mocht de Hogepriester het Heilige der heiligen binnen gaan. En dan had hij altijd een schaal met bloed van een offerdier bij zich, dat hij op het verzoendeksel van de ark sprenkelde.

Toen Jezus stierf als het Lam van God gingen de gordijnen open. Het gescheurde voorhangsel vertelt ons dat de toegang tot God geopend is, door het volmaakte offer van de Heere Jezus Christus. Hij stierf en betaalde voor de zonde. Nu is de weg tot God geopend… Jezus is de Weg! Van Hem mogen wij horen. Komt u/jij ook? De leiding.