Paaszangavond – Hartelijk welkom!

 

 

Op 19 maart om 20.00 uur heeft de Evangelisatiecommissie een muzikale Paasavond georganiseerd. Door samenzang en instrumentale muziek willen wij samen met u als gemeente stilstaan bij de weg van lijden tot heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Medewerking wordt verleend door muziekgroep Tehillim en diverse anderen. Deze avond heeft ook als doel om randkerkelijken met het Paasevangelie in aanraking te brengen. Daarom wordt er een speciale folderactie gehouden. Corrie zal de vrijwilligers uit de ‘schil’ van de EC binnenkort weer benaderen voor het rondbrengen van de folders/flyers. Verder doen wij een oproep voor nog meer vrijwilligers die hand- en spandiensten willen doen voor de Evangelisatiecommissie. Nieuwe aanmeldingen zijn van harte welkom bij Corrie Timmer of Ad Branderhorst. Natuurlijk nodigen wij u allen van harte uit voor deze avond en neemt u gerust iemand mee uit uw omgeving. Kom en zie (en luister)!