Pinksterviering Zondagsschool

 

 

Op Eerste Pinksterdag om 14.00 uur is er de Pinksterviering van de zondagsschool. Alle kinderen, ouders en belangstellenden worden van harte uitgenodigd om dit mee te vieren in Rehoboth. We gaan samen zingen en luisteren naar een pinksterzendingsverhaal. De collecte die we houden is voor het Zondagsschoolproject van de GZB. Door het steunen van dit doel wordt het zondagsschoolwerk  in een sloppenwijk van Kenia mogelijk gemaakt. We hopen u en jou te ontmoeten. Welkom allemaal!