Reformatie-herdenking

Net als vorig jaar zal in de gemeente Aalburg weer een interkerkelijke Reformatie-herdenking gehouden worden en wel op vrijdag 28 oktober. Deze keer is het in ons kerkgebouw. Het thema van de herdenking is: Zwingli, vergeten reformator aan het front? De reformator Zwingli heeft altijd wat in de schaduw gestaan van Luther en Calvijn. Ten onrechte. Ook al legt iedere reformator zijn eigen accenten, ook hij is een middel in Gods hand geweest om het Evangelie van Gods vrije genade in Jezus Christus weer te laten klinken. Ds. J. van Rijswijk (Ger. Gemeente) en ds. W. M. Mulder (Hersteld Hervormd) zullen spreken, terwijl ik zelf de avond zal openen.

De herdenking begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de kerk open. We hopen op uw komst, zowel jong als oud. Er zal een collecte gehouden worden voor de Spaans Evangelische Zending. Al vele jaren geven zij de boodschap van Gods ontferming in Jezus Christus door in Spaanstalige landen. Er worden aan het slot twee coupletten gezongen van het Lutherlied: ‘Een vaste burcht is onze God’ en ‘Gods Woord houdt stand in eeuwigheid’.