Reformatie-herdenking

Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar door enkele plaatselijke kerken een reformatie-herdenking georganiseerd. Dit jaar wordt de herdenking in ons kerkgebouw gehouden en wel op de dag van de Reformatie zelf, namelijk donderdag 31 oktober. Het thema van deze herdenking is ‘Een levendwekkend woord’. Ik zelf open de avond met een korte overdenking, waarna ds. C. Hoghem (Geref. Gemeente, Aalburg) zal spreken over: ‘Hagenpreken, een levendwekkend Woord in de lage landen’. Ds. W.M. Mulder (Hersteld Hervormd, Wijk) heeft als thema: ‘Genade, een levenwekkend Woord’.

De collecte is bestemd voor de Spaanse Evangelische Zending. De avond begint om 19.30 uur in ons kerkgebouw. Jong en oud is welkom. Ook in onze tijd is het nodig om telkens weer bepaald te worden bij het Woord van God, waardoor doden tot leven gewekt worden. Doden zullen immers horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven! Nogmaals: hartelijk welkom.