Reformatieherdenking

 

Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar weer een gezamenlijke Reformatie-herdenking gehouden. Deze keer is de herdenking op vrijdag 27 oktober in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente aan de Engelse Stoof. Het thema is: ‘De kracht van het Woord’. Uitgangspunt is Romeinen 1:16b, waar de apostel Paulus schrijft dat het Evangelie een kracht Gods tot zaligheid is voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Ds. W. H. Mulder, ds. J. van Rijswijk en ds. M.A. Kuijt hopen die avond te spreken. De avond begint om 19.30 uur. Jong en oud is hartelijk welkom. De collecte is voor de Spaans Evangelische Zending.